BİGA KAYMAKAMLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

31 Temmuz 2009 Tarih, 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan Kaymakamlığımız İlçe Birimlerine ait Kamu Hizmet Standartları Tabloları için ilgili biriminin üstüne tıklayınız.